VAN SCHOONHOVEN INFRA

AMBACHTSWEG 1 3831 KA LEUSDEN

Welkom

CO2Prestatieladde CO2Management-s erkleerbedr oranje    

kantoor Leusden1

Over ons

Van Schoonhoven Infra is een aannemersbedrijf op het gebied van de GWW-sector.
Onze projecten gaan van eenvoudige onderhoudswerken tot grote reconstructies en van grondverzet tot saneringen.
Wij zijn met name actief in Midden-Nederland vanuit vestigingen in Leusden (hoofdkantoor) en Veenendaal.
Wij hebben een open bedrijfscultuur waarin we praktijk kunnen vertalen in theorie en andersom.
Hierdoor behalen we in nauwe samenwerking met de klant een grote meerwaarde op zowel voorbereiding, uitvoering en kwaliteit van het werk.
Onze medewerkers zijn ervaren, weten waar ze het over hebben en stellen zich proactief op. Hierdoor is Van Schoonhoven Infra in staat vakkundig, zorgvuldig en snel te handelen.

 

Kwaliteitsborgingsysteem

Kwaliteit is meetbaar! 

We werken met een kwaliteitsborgingsysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001:2008. Een interne KAM-coördinator draagt zorg voor het actueel houden van het systeem. Met als doel: het leveren van een optimale kwaliteit. De interne processen verlopen zorgvuldig en het resultaat is een hoge mate van tevredenheid bij onze klanten.

 

Veiligheid is belangrijk!

We beschikken over het VCA** 2008/5.1certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers).

Milieutechniek

Milieutechniek Techniek

 Ontgraven of wegbaggeren van de verontreiniging is niet altijd de beste of de enige oplossing.  Ons bedrijf heeft de ervaring dat een  bodemsanering maatwerk is, waarbij naargelang de situatie  diverse technieken toegepast kunnen  worden;
 - in-situ technieken;
 - grondwatersanering;
 - drijflaagverwijdering;
 - isolerende voorzieningen;
 - asbestsanering.

 

Kennis en kunde
De benodigde installaties worden in eigen beheer gebouwd en onderhouden. Vooral wanneer het gaat om bemalingen en grondkerende constructies komt onze ervaring bij civiel werk ook uitstekend van pas. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk in de bodemsaneringsbranche, waardoor we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen.

maninpak

Veiligheid

Ook al neem je de verontreiniging niet altijd waar, het probleem zit er wel. Een adequate voorlichting en bescherming voor medewerkers, begeleiders en omgeving is een aspect waar rekening mee gehouden moet worden. Onze medewerkers zijn zich hiervan bewust en nemen, met ondersteuning van de KAM-coördinator, de noodzakelijke maatregelen.

Grond weg en waterbouw

put Activiteitenpakket

 Ons activiteitenpakket op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw is aanzienlijk:
 - aanleg, renovatie en onderhoud van rioleringen;
 - aanleg en onderhoud van verhardingen;
 - plaatsen en onderhouden van wegmeubilair;
 - grond- en baggerwerken (aanleg dijken, kanalen en waterpartijen);
 - aanbrengen beschoeiingen en damwanden;
 - cultuurtechnische werkzaamheden;
 - terreinonderhoud.

 


De aanpak
Wij hebben zowel ruime ervaring met nieuwe werken als met renovaties en herontwikkelingen. Dankzij de diversiteit van de activiteiten, die worden uitgevoerd door eigen vakmensen, is ons bedrijf in staat een totaalpakket aan te bieden bij de (her)-inrichting van openbare ruimtes en particuliere bedrijfsterreinen. Vooral het complexe proces van herontwikkeling en renovatie vraagt extra inzet. Dit bieden wij in ruime mate. Volgens onze klanten blinken wij uit in projecten die hoge eisen stellen aan de logistieke organisatie.

Technische ondersteuning
Een niet onbelangrijk onderdeel is de technische ondersteuning die binnen het bedrijf aanwezig is. Enerzijds van belang voor onderhoud van machines en installaties; anderzijds ook voor u als klant inzetbaar voor het oplossen van specifieke onderdelen van een project.

023 Nijkerk gemaal Ulst

Copyright © 2018. All Rights Reserved. | KvK Amerfoort 32108849 | BTW nr. NL8144.17.383.B01