Reconstructie en bouwrijp maken Kop Gildenkwartier te Amersfoort

Opdrachtgever; Gemeente Amersfoort.

Werk; Reconstructie en bouwrijp maken Kop Gildenkwartier te Amersfoort

Algemene beschrijving;

Werk is meervoudig onderhands aangenomen op basis van EMVI, start werkzaamheden 8 september 2014 en gereed medio maart 2015.

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit;

a) Het opnemen en afvoeren van bestaande asfalt verhardingen incl. fundering ca. 1200m2.
b) Het opnemen en afvoeren van bestaande elementen verhardingen ca. 2400m2.
c)  Het opnemen en afvoeren bestaande betonbanden ca. 1100m1
d) Het verwijderen van bestaande hoofdriolering ca. 250m1.
e) Het verwijderen van bestaande kolk/huisaansluitingen ca. 250m1.
f)  Het verwijderen van straat/trottoirkolken ca. 21st. 
g) Grondwerk t.b.v. riolering en verhardingen ca. 4200m3.
h) Het leveren en aanbrengen hoofdriolering ca. 350m1.
i)  Het leveren en aanbrengen drainage ca. 650m1.
j)  Het leveren en aanbrengen inspectieputten ca. 8st.
k) Het leveren en aanbrengen van kolk/huisaansluitingen ca. 550m1.
l) Het leveren en aanbrengen van betonbanden ca. 700m1.
m)Het leveren en aanbrengen van elementen verhardingen ca. 4000m2.
n) Het leveren en aanbrengen van asfalt verhardingen ca.1600m2. 
o) Diverse bijkomende werkzaamheden. 

foto 1 foto 2

foto 3 foto 4

foto 5 foto 6

foto 7 foto 8