logo
Sluiten

Regionale gebiedskennis is naast het kennen van de risico’s die te maken hebben zeer belangrijk om een oplossing te beiden voor saneringen.

Binnen de vigerende wet en regelgeving werkt Van Schoonhoven Infra samen met gecertifieerde bedrijven samen om middel – of kleinschalige saneringen een oplossing te beiden

 

Ontgraven of wegbaggeren van de verontreiniging is niet altijd de beste of de enige oplossing.  Ons bedrijf heeft de ervaring dat een bodemsanering maatwerk is, waarbij naargelang de situatie  diverse technieken toegepast kunnen  worden;
– in-situ technieken;
– grondwatersanering;
– drijflaagverwijdering;
– isolerende voorzieningen;
– asbestsanering.

Kennis en kunde
De benodigde installaties worden in eigen beheer gebouwd en onderhouden. Vooral wanneer het gaat om bemalingen en grond kerende constructies komt onze ervaring bij civiel werk ook uitstekend van pas. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk in de bodemsaneringsbranche, waardoor we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen.

Veiligheid

Ook al neem je de verontreiniging niet altijd waar, het probleem zit er wel. Een adequate voorlichting en bescherming voor medewerkers, begeleiders en omgeving is een aspect waar rekening mee gehouden moet worden. Onze medewerkers zijn zich hiervan bewust en nemen, met ondersteuning van de KAM-coördinator, de noodzakelijke maatregelen.

Bredewold communicatienormgevers © 2020. Alle rechten voorbehouden