logo
Sluiten

Reconstructie Zevenhuizerstraat en Hamseweg, Hoogland

De Zevenhuizerstraat en de Hamseweg, gelegen in Hoogland, gemeente Amersfoort zijn toe aan groot onderhoud riolering. In de huidige situatie ligt er enkel een gemengd rioolstelsel. Daarnaast moet er een hemelwaterriool bijgelegd worden om een gescheiden stelsel te creëren.

Omdat voor de rioleringswerkzaamheden de weg volledig moet worden opgebroken, wordt ook de bovengrondse inrichting van de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg aangepakt.

De Zevenhuizerstraat kenmerkt zich als een wijkontsluitingsweg waar 50 km/uur gereden mag worden.

De Hamseweg is een 30 km/uur weg met een sterke verblijfsfunctie in het winkelgedeelte.

 

Verlegging Bachweg

De opdracht bestaat uit het herinrichten van de openbare ruimte van een gedeelte van de Bachweg inclusief het aanleggen en gedeeltelijk vervangen van riolering. Het gaat hierbij om een traject van ca. 230 meter.

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om samen met opdrachtnemers te investeren een inclusieve, duurzame en sociale stad en regio. Daarom maakt Social Return on Investment (SROI) al jaren onderdeel uit van de inkoop- en subsidievoorwaarden.

 

Hart van Achterveld

De vervanging van het hoofriool en de daarmee samenhangende maatregelen zorgen voor
een betere afvoer van het hemelwater. Hierdoor wordt ook de kans op wateroverlast in de
kern Achterveld verminderd. Ook draagt deze vervanging bij aan het verkleinen van de kans
op overstorten van afvalwater op het relatief schone oppervlaktewater.
De voorgenomen herinrichting van het bovengrondse deel draagt bij aan het vergroten van
de leefbaarheid en de verhoging van de verkeersveiligheid op de Hessenweg. Ook het
parkeerareaal wordt licht uitgebreid

Gemaal Koningin Julianalaan Leusden

Werkzaamheden t.b.v. een overstort maken voor het HWA riool, d.m.v. het plaatsen van een pomp put te Leusden.

Campus Bloeidaal Amersfoort

Werkzaamheden t.b.v. gehele infrastructuur op nieuwbouw project Campus Bloeidaal te Amersfoort.

Boni Euterpeplein Amersfoort

Werkzaamheden t.b.v. herinrichting parkeerterrein en toegangswegen Boni Euterpeplein te Amersfoort, inclusief realisatie van inrit op de Randenbroekerweg

Boni IJsselmuiden

Werkzaamheden t.b.v. renovatie & herinrichting parkeerterrein, aanbrengen van verhardingen en hekwerk in en nabij toegangswegen Boni IJsselmuiden.

Infiltratiekelder JVO Amersfoort

Werkzaamheden t.b.v. een overstort creëren van de HWA, d.m.v. het aanbrengen van een infiltratiekelder te Amersfoort. Technische specificaties hierbij zijn

Totale berging 213,4 m3
Bergingscapaciteit 1,839 m3/m2
Oppervlak 116,0 m2
Omtrek 45,0 m1
Hoogte Watershell 160 mm1
Gronddekking 500 mm1
Verkeersklasse 450 kN
Wapeningsdoorsnede in bovenvloer 335 mm2/m1
Wapeningsdoorsnede in ondervloer 335 mm2/m1

Neptunesplein Amersfoort

Werkzaamheden t.b.v. herinrichting Neptunesplein te Amersfoort.

Pelikaanstraat Amersfoort

Werkzaamheden t.b.v. woonrijp maken van de Pelikaanstraat te Amersfoort. Woonrijp is het afwerken van openbare delen van een bouwterrein voor uiteindelijk gebruik. Het vindt plaats aan het eind van de bouwactiviteiten, waarbij deze straat in de nieuwbouwwijk sfeervol en leefbaar wordt gemaakt. Het gaat hierbij om het aanbrengen van definitieve verhardingen, afwateringssystemen, straatverlichting, straatmeubilair en groen.

Bredewold communicatienormgevers © 2020. Alle rechten voorbehouden