logo
Sluiten

Werkzaamheden reconstructie riolering Bachweg en omgeving.

Voor de gemeente Amersfoort hebben wij de opdracht om de Bachweg e.o. te voorzien

Van nieuwe riolering en verharding ( Schubertstraat, Bachweg Zuid, Schumannstraat, Bachweg Noord en de Mendelssohnstraat.

Het werk bestaat uit:

 

Boni Genemuiden

Werkzaamheden t.b.v. voorbereiding van inpandige uitbreiding, zoals plaatsen vetafscheider, rioolwerkzaamheden, aanpassing bestrating en overige activiteiten.

 

Lient en Leilat

https://debouw.app/projects/lient-leilat-hooglanderveen

In kader van reinigingswerkzaamheden en testen van de water passerende verharding zal het functioneren van het systeem door de gemeente Amersfoort herstelt gaan worden, het betreft hier een uitgebreide wijziging van het afwateringssysteem bestaande uit de volgende werkzaamheden.

Het verwijderen de bestrating van de rijbaan, plaatsen nieuwe kolken t.b.v. de afwatering en aanbrengen van bestrating volgens vigerend ontwerp.

De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden, waarbij rekening is gehouden met de bereik en berijdbaarheid in de omgeving.

De verkeersmaatregelen worden ter plaatse met borden aangegeven, aanwonenden en ondernemers zijn bereikbaar voor voetgangers en fietsers.

Het project heeft eigen plek binnen de BouwApp waarin u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen van onze werkzaamheden.

Ook informeren wij u in deze app over de actuele verkeersafzettingen en -omleidingen.

 

Opdracht Herinrichting Laan der Hoven

https://debouw.app/projects/herinrichting-laan-der-hoven

Als van Schoonhoven Infra Aannemer hebben wij, gelet op ons vakmanschap en bekendheid met de plaatselijke omstandigheden,  de tijd en de mogelijkheden die beschikbaar zijn, een zo compleet mogelijk beeld hebben verworven over de uitvoering van het werk . Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit :

 

Reconstructie Zevenhuizerstraat en Hamseweg te Hoogland    

https://debouw.app/projects/zevenhuizenstraat

De Zevenhuizerstraat en de Hamseweg, gelegen in Hoogland, gemeente Amersfoort zijn toe aan groot onderhoud riolering. In de huidige situatie ligt er enkel een gemengd rioolstelsel. Daarnaast moet er een hemelwaterriool bijgelegd worden om een gescheiden stelsel te creëren.

Omdat voor de rioleringswerkzaamheden de weg volledig moet worden opgebroken, wordt ook de bovengrondse inrichting van de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg aangepakt.

De Zevenhuizerstraat kenmerkt zich als een wijkontsluitingsweg .

De Hamseweg is een weg met een sterke verblijfsfunctie in het winkelgedeelte.

 

Verlegging Bachweg

De opdracht bestaat uit het herinrichten van de openbare ruimte van een gedeelte van de Bachweg inclusief het aanleggen en gedeeltelijk vervangen van riolering. Het gaat hierbij om een traject van ca. 230 meter.

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om samen met opdrachtnemers te investeren een inclusieve, duurzame en sociale stad en regio. Daarom maakt Social Return on Investment (SROI) al jaren onderdeel uit van de inkoop- en subsidievoorwaarden.

 

Gemaal Koningin Julianalaan Leusden

Werkzaamheden t.b.v. een overstort maken voor het HWA riool, d.m.v. het plaatsen van een pomp put te Leusden.

 

Infiltratiekelder JVO Amersfoort

Werkzaamheden t.b.v. een overstort creëren van de HWA, d.m.v. het aanbrengen van een infiltratiekelder te Amersfoort. Technische specificaties hierbij zijn

Totale berging 213,4 m3
Bergingscapaciteit 1,839 m3/m2
Oppervlak 116,0 m2
Omtrek 45,0 m1
Hoogte Watershell 160 mm1
Gronddekking 500 mm1
Verkeersklasse 450 kN
Wapeningsdoorsnede in bovenvloer 335 mm2/m1
Wapeningsdoorsnede in ondervloer 335 mm2/m1

 

Bredewold communicatienormgevers © 2020. Alle rechten voorbehouden